Jak się żyję w Krakowie?

Wśród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze kultury i rozrywki, ale również na wielu innych polach. Staje się regionem otwartym do życia. Zmiany, jakie dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście pnie się w górę.
Korzystne zmiany w mieście.
Co godnego pochwały wypracowano w ciągu ostatniego czasu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Niezwykle pomogły w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których miasto chętnie korzysta. Szybkie postępowanie w zakresie pozyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o następne drogi, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz ciekawe obiekty konferencyjno – sportowe.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla typowego Krakusa. Nie znaczy to jednakowoż, że nie istnieją. Zazwyczaj ignorujemy nie związane z nami informacje. Przeciętnemu obywatelowi miasta zdaje się, że w regionie zbyt mało się robi. Podczas gdy miasto rozwija się w każdym kierunku. Programy naprawcze w zakresie zarządzania śmieciami, tworzeniu i modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to tylko niektóre zmiany, jakie pomagają krakusom lepiej i bardziej komfortowo żyć. Miasto rozwija się też pod kątem opcji kulturalnych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. takie miejsca inspirują turystów do przyjazdu.
Zapoczątkowane przez radnych projekty nie dotyczą jedynie samego centrum Krakowa, ale również są połączone z pełnym województwem małopolskim. W związku z tym lepiej nie pomstować tylko zauważyć innowacje w jakie obrósł Kraków.
Następne miesiące – jeśli uda się zachowania tempa rozwoju – pozwolą Krakowowi zostać prawdziwą metropolia.
Jacek Majchrowski co zrobił